Götaland

From 1742

Staden Göteborg är främst en handelsstad, i övrigt så präglas Götaland av fiske och jordbruk.

Personal tools